Uw eigen wijkverpleegkundige


Onze thuiszorg is kleinschalig en vertrouwd. De vaste wijkverpleegkundige van Maartje helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Maartje biedt u alles op het gebied van thuiszorg. Zoals: hulp bij wondverzorging, medicijn-inname, het toedienen van injecties, het aantrekken van steunkousen en hulp bij het wassen, aankleden en zorg bij dementie.

Onze wijkverpleegkundige bespreekt met u uw behoeftes en vertaalt dit in uw zorgleefplan. De wijkverpleegkundige evalueert samen met u het plan, eventuele veranderingen in uw zorgbehoefte worden hierin meegenomen. Uw wijkverpleegkundige onderhoudt ook de contacten met uw huisarts en zonodig met andere betrokkenen. Indien noodzakelijk kunnen via onze wijkverpleegkundigen ook gespecialiseerde Maartje therapeuten worden ingeschakeld zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist of psycholoog.

Wilt u thuiszorg aanvragen of hebt u andere vragen?
U kunt onze wijkverpleegkundigen bereiken via telefoonnummer 053 – 537 55 55 of via het contactformulier. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze vestigingen. Kijk hier voor de adressen en openingstijden.

Maartje is 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar!
Een lidmaatschap is niet nodig.

Bekijk hier de folder Thuiszorg Wijkverpleging; vertrouwde aandacht.

 

------------
Deel uw mening over 
Maartje Thuiszorg
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland