a - a a +

Cliëntenraad

Goede medezeggenschap van essentieel belang

Wij vinden dat ieder mens waardevol is en recht heeft op liefde, zorg en aandacht. We bieden hen hiervoor een prettige woonomgeving en cliëntgerichte zorg en welzijn waarbij iedereen zich welkom, gehoord en thuis voelt. Alles wat we doen draagt hier aan bij. 

Natuurlijk mag hierbij een passende vertegenwoordiging en belangenbehartiging van cliënten niet ontbreken. Een goede relatie en wisselwerking tussen cliënt, familie en medewerker/gemeenschapsmanager/vrijwilliger en borging daarvan in de formele zeggenschap is essentieel.

Formele medezeggenschap binnen Zorggroep Sint Maarten/Maartje wordt op het niveau van de  leefwerkgemeenschap door een Gemeenschaps Cliëntenraad (GCR), en zorggroepbreed door de Centrale Cliëntenraad (CCR) vormgegeven. Elke GCR is vertegenwoordigd in de CCR.

Belangenbehartiging voor de cliënten, dichtbij de cliënt, is de pijler waarop de formele medezeggenschap wordt gebouwd.