a - a a +

Cliëntenraad

Maartje heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad geeft ons gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad behartigt zo de belangen van onze cliënten, ziet toe op de kwaliteit van zorgverlening en adviseert op het gebied van financiën en beleid. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit zeven leden. Elk gebied waarin Maartje actief is wordt zo mogelijk vertegenwoordigd door twee leden. Hieronder stellen zij zich aan je voor.

Gerard BultGerard Bult - voorzitter 
Met een kleine drie decennia ervaring als directeur van diverse verzorgingshuizen brengt voorzitter van de cliëntenraad Gerard Bult heel wat zorgervaring naar de vergadertafel. Hoewel hij ervan overtuigd is dat de raad de belangen van cliënten goed vertegenwoordigt, vindt hij het jammer dat de afstand met de achterban zo groot is. “Zeker nu er zoveel in de zorg verandert. Ik vraag me af of cliënten, maar zeker ook de mensen in de directe omgeving van cliënten precies weten wat er allemaal speelt in de zorg. Ik denk eerlijk gezegd dat veel mensen zich er niet bewust van zijn dat de zorg niet meer op dezelfde wijze gegeven blijft worden. Vroeger ging je naar het CIZ en draaide het allemaal wel. Nu wordt er echter steeds meer van de cliënt en de omgeving van de cliënt verwacht.”  Volgens de voorzitter zou het al heel mooi zijn als mensen weten dat Maartje een cliëntenraad heeft die hun belangen behartigt. “Het zou helemaal perfect zijn als men ons ook nog weet te benaderen per werkgebied. De meeste mensen weten natuurlijk dat hun belangen bij Maartje in goede handen zijn, maar ook als men vragen heeft of als er iets nog meer verbeterd kan worden, dan kan men bij ons terecht om zaken aan de orde te stellen. We kunnen hiermee ook de medewerkers van Maartje ontlasten. Want uiteindelijk dienen we allemaal hetzelfde doel. We willen allen het beste voor de cliënten van Maartje. Samen moeten we de schouders eronder zetten om de zorg te blijven verbeteren.” 

Ineke DedeckerIneke Dedecker - vertegenwoordigt Maartje Losser (Kraamzorg)
Ruim 30 jaar runde Ineke Dedecker haar verloskundigenpraktijk in Losser. Ruim een jaar geleden gaf ze het stokje over aan Miriam Pol met wie ze de praktijk de laatste tien jaar van haar carrière deelde. Voordat de geboren Brusselse neerstreek in Losser heeft ze een jaar in Zwitserland gewerkt om de Franse taal te leren. Daar heeft ze met een verloskundige uit Kameroen samengewerkt die haar stimuleerde om naar Kameroen te gaan. “Dat heb ik met tussenkomst van de Nederlands Hervormde Kerk (de Raad voor de Zending) toen meer dan vijf jaar gedaan. Ik kijk nog altijd met een goed gevoel terug op die tijd in Kameroen. Het zijn bijzonder warme mensen daar. Je mag daar veel meer dan hier het geval is zijn wie je bent.” Inmiddels geniet ze met volle teugen van haar pensioen én nieuwe dagritme. “Toen ik de praktijk nog alleen runde draaide je soms 12 dagen achter elkaar. Ik heb nu veel tijd voor nieuwe dingen, zoals een cursus Kunstgeschiedenis en vluchtelingenwerk.” Dat ze zelf nooit getrouwd is en geen kinderen heeft, vindt ze wel jammer. “Maar nu pas ik gelukkig op een van de laatste kindjes (Lana) die geboren is toen ik nog in de praktijk werkte. Dat is echt heel erg leuk om te doen.” Aangezien ze nog maar net deel uitmaakt van de cliëntenraad, is het voor haar nog zoeken naar haar rol. “Ik had altijd al veel contact met Maartje en was altijd bijzonder over ze te spreken. Ze scoren ook bijzonder goed op het gebied van kraamzorg”, aldus Dedecker die desalniettemin denkt dat ze met al haar ervaring zeker inbreng kan hebben om Maartje van passende adviezen te voorzien.  

Theo HoedemakerTheo Hoedemaker - vertegenwoordigt Maartje Hengelo
De goedlachse Theo Hoedemaker, gepensioneerd vader van vier dochters en opa van vijf kleinkinderen kwam in aanraking met Maartje toen zijn vrouw Lidy ruim anderhalf jaar geleden herstelde van een zware hersenbloeding. “Mijn buurvrouw van 92 jaar had thuiszorg van Maartje. Dat waren zulke toffe, spontane meiden. Ik heb toen meteen met mijn dochters afgesproken dat als mama weer thuiskomt (ze verbleef tot dat moment in het Roessingh, red.) wij ook voor Maartje kiezen. Ik heb echt respect voor het werk dat zij verzetten en zou iedereen Maartje aanraden.” Tijdens de periode waarin Lidy thuiszorg ontving werd Theo gepolst om namens de regio Hengelo en Hof van Twente zitting te nemen in de cliëntenraad. In januari 2012 is hij gestart. “Ik ben dus een van de jongsten, al zou je dat natuurlijk niet zeggen.”, grapt Theo die denkt doordat hij de zorg van Maartje van zo dichtbij mee heeft gemaakt ook iets extra’s kan brengen in de raad.  Hij snapt wel dat er tot op heden weinig mensen zelf actief de cliëntenraad benaderen, maar noemt het wel jammer. “De hoofdzaak voor mensen is goede persoonlijke verzorging. De rest is minder dringend.  Maar ook als je bijvoorbeeld over het randgebeuren wilt praten, zoals de bezuinigingen in de zorg en de gevolgen ervan, dan kan dat ook.  Als gevolg van bezuinigingen staan de uren natuurlijk erg onder druk. Maartje staat voor heel de mens, dus niet alleen de persoonlijke verzorging maar ook het sociale contact er omheen. Deze momenten staan steeds meer onder druk. Wij kunnen als raad ook helpen om dit soort zaken voor mensen te duiden. Daar kunnen we zeker een rol in spelen. We kunnen een luisterend oor en een helpende hand bieden. Maar bovenal moet men in ieder geval weten dat we er zijn.”

Herman GrunderHerman Grunder - vertegenwoordigt Maartje Oldenzaal
“Ik wil graag wat betekenen voor de maatschappij en dat ook uitdragen naar de mensen toe”, vertelt Herman Grunder die namens de regio Oldenzaal lid is van de cliëntenraad. Daarvoor heeft hij maar liefst 12 jaar in de cliëntenraad van Gereia gezeten waar zijn moeder was opgenomen. “De zorg in de tehuizen ken ik. Ik denk dat ik mij ook goed kan inzetten voor de mensen die thuis zorg ontvangen.  Het is belangrijk dat de mensen op een goede manier langer thuis kunnen blijven wonen en dat er goed voor hen gezorgd wordt. Samen kunnen we alles”, zo vertelt hij. Herman Grunder merkt dat in de thuiszorg de afstand tussen cliënten en de cliëntenraad een stuk groter is. “Je komt nu nauwelijks met de mensen zelf in contact. Wij gaan als cliëntenraad ook niet individueel bij de mensen langs die thuiszorg ontvangen. Dat is niet de weg.” Toch kan hij ook op persoonlijk vlak goed meepraten, aangezien zijn vrouw tijdens de revalidatie van haar borstkanker cliënt was van Maartje. “Daar heb ik echt een heel goede ervaring mee. Die persoonlijke aandacht. Het echte luisteren naar de cliënt. Dat is zo ontzettend belangrijk.” 

Jan LempsinkJan Lempsink - vertegenwoordigt Maartje Oldenzaal
Maar liefst 16 jaar was Jan Lempsink wethouder in de gemeente Oldenzaal namens de lokale partij WerknemersGroepering (WG) waarvan hij nog steeds fractievoorzitter is. Als wethouder was hij acht jaar lang verantwoordelijk voor sociale zaken waar ook de zorg onder valt. Daarnaast is het overgrote deel van zijn familie werkzaam in de zorg of heeft een zorgachtergrond. “Ik kan het dan ook niet laten om me te willen blijven bemoeien met alles wat met zorg te maken heeft.” Hij vertelt zich zorgen te maken over de huidige ontwikkelingen in Nederland op het gebied van zorg. “We willen te veel en te snel. Bezuinigen lijkt de hoofdmoot te vormen. Dat baart me wel zorgen.”, aldus de oud-wethouder die erop wijst dat Maartje bij veel ontwikkelingen een belangrijke speler is. “Het is dan ook zaak dat ze de komende jaren goed blijven luisteren naar wat er speelt bij de mensen. Juist omdat er in de toekomst veel grotere groepen ouderen zelfstandig blijven wonen en er dus veel op de thuiszorg afkomt is het zaak dat ook de betrokkenheid met deze groep mensen meegroeit. Huisbezoeken zijn daarbij van enorm groot belang. Blijf luisteren naar de mensen. Wat zijn hun vragen en hoe kan je daarop anticiperen? Het is daarnaast aan de cliëntenraad om signalen uit de samenleving op te pikken en hun stem te laten horen. Wij moeten ervoor zorgen dat Maartje naar de klant blijft luisteren.”

Marietje Timmers - vertegenwoordigt Maartje Tubbergen
Als cliënt heeft Marietje Timmers uit Tubbergen Maartje van dichtbij intensief meegemaakt. “Ik moest na een dubbele hernia bijna tien weken plat liggen. Wat een complete zorg en persoonlijke aandacht. Hierdoor kon ik thuis blijven wat ik ook erg wilde”, aldus Marietje die ondanks een beroerte, eierstokkanker en een grote nekoperatie met de hulp van Maartje een compleet en zelfstandig leven leidt. “Ik heb de zorg in mijn dagelijkse leven opgenomen en leid een actief leven. Ik was jarenlang vrijwilliger bij Stichting Welzijn in Tubbergen, op het Vrijwilligerspunt. Ik heb maaltijden bezorgd en als seniorenvoorlichter alle 75-plussers bezocht in de hele gemeente Tubbergen.” Ook was ze lid van de KRA in Tubbergen en Almelo en kwam ze in de WMO Adviesraad Almelo terecht als bestuurslid en penningmeester.  Als ervaringsdeskundige zit ze in het regiobestuur Overijssel van de NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Daarnaast collecteert ze al jarenlang voor de Maag Lever Darm Stichting in Tubbergen. Toen ze gevraagd werd voor de cliëntenraad van Maartje twijfelde ze geen moment. “Het was een logische stap. Ik ben een zorgvrager maar heb in de loop der tijd ook veel geleerd over alles rondom zorg en zorgvraag en vooral de nieuwe regelgeving in de zorg en de gevolgen van de bezuinigingen die we nu aan den lijve ondervinden. Ik maak me oprecht zorgen over alle bezuinigingen in de zorg van de afgelopen jaren. In onze participatiemaatschappij en alle nieuwe regelgeving hieromtrent is het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Levensbestendig wonen wordt dat genoemd. Ik ben ervan overtuigd dat Maartje hierin een grote en belangrijke rol kan spelen. Daar hoort ook zeker een actieve cliëntenraad bij!” 

Jos PetersJos Peters - vertegenwoordigt Maartje Dinkelland
In Denekamp behoeft de naam Jos Peters bijna geen toelichting meer. De oud-wethouder en fractievoorzitter van het CDA stond in zijn jeugdjaren al in het middelpunt van de belangstelling dankzij het parochiehuis Concordia dat door zijn vader werd gerund. “Werkelijk iedereen kwam daar over de vloer; verenigingen, banken, bedrijven. Ik hielp daar met allerlei hand- en spandiensten en kwam zo met veel mensen in contact.” Toen het CDA in ’78 op zoek moest naar een bekende jonge Denekamper om meer jeugdige stemmen binnen te halen, kwam men dan ook al snel bij Jos Peters uit. In zijn politieke carrière, maar zeker ook daarna richtte hij zich vooral op de ‘zachte portefeuilles waar de harde klappen vielen.’ Die zachte kant, waaronder de zorg heeft hem naar eigen zeggen ook altijd geïnteresseerd.  Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag ging als docent techniek. Toen zijn moeder in verzorgingshuis Gerardus Majella verbleef werd Jos Peters gepolst voor een plekje in de cliëntenraad van Maartje. Hij denkt dat zijn bestuurlijke achtergrond en interesse in de zorg goed van pas komen. “Als bestuurder kan ik goed overstijgend denken en weet ik wat er in een gemeenschap speelt. De voornaamste rol van de cliëntenraad is wat mij betreft het controleren van de directie waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Bij nieuwe
ontwikkelingen moeten we ons steeds afvragen wat het voordeel ervan voor de cliënt is of dat er misschien
ook nadelen zijn.”