a - a a +

Orthopedische revalidatie: OrthoCare

------------
Deel uw mening over 
Maartje Revalidatie
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland

U krijgt binnenkort in het ziekenhuis een nieuwe knie of heup. Of misschien heeft deze operatie onverwacht plaatsgevonden, omdat u bent gevallen en u uw heup heeft gebroken.
In beide gevallen kan het nodig zijn dat u nog revalidatie nodig heeft om thuis weer optimaal te kunnen functioneren.

Hiervoor hebben wij in samenwerking met ziekenhuis Medisch Spectrum Twente een speciaal behandelprogramma opgezet.. Onze doelstelling is het verbeteren van uw mobiliteit en het vergroten van uw zelfredzaamheid, zodat u snel kunt terugkeren naar uw eigen vertrouwde woning. 

Wat is OrthoCare?

Waarschijnlijk bent u tijdens uw ziekenhuisopname of tijdens een
informatiebijeenkomst in het ziekenhuis ingelicht over ons revalidatie programma OrthoCare.
OrthoCare is opgezet om zo snel mogelijk na uw operatie te starten met uw revalidatie. Dit betekent dat u op de vierde dag na uw operatie wordt opgenomen op de revalidatie-afdeling van Maartje in Oldenzaal. Om wachttijden te voorkomen en uw behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling van het ziekenhuis zijn heldere afspraken gemaakt met de behandelend specialisten.

Volgens een opgesteld behandelprogramma gaan wij op de revalidatie afdeling samen met u werken aan een zo snel en optimaal mogelijk herstel. Daartoe wordt er, in overleg met u, allereerst een behandelplan opgesteld, waarin de doelen van de behandeling worden vastgelegd. Ook wordt daarin aangegeven welke behandelingen u gaat volgen, denk aan fysiotherapie en/of ergotherapie. Uw behandeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Tijdens uw revalidatie krijgt u dus met verschillende behandelaren en zorgverleners te maken. Onze visie “heel de mens” loopt als een rode draad door uw opname. Dat betekent dat uw revalidatie zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven en dat wij verder kijken dan uw ziekte of handicap alleen. Wij bieden dan ook naast de individuele therapie andere mogelijkheden om uw vitaliteit te ondersteunen. Doordat Maartje ook thuiszorg en thuisbehandeling biedt, kunnen we u goede nazorg bieden. Indien u nog een vorm van nabehandeling nodig heeft, dan is het mogelijk om de behandelaren van Maartje hiervoor in te schakelen, zij komen indien nodig ook bij u thuis.

Bekijk hier de folder Orthocare