a - a a +

Revalidatie na een beroerte

------------
Deel uw mening over 
Maartje Revalidatie
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland

U hebt onlangs een beroerte, ook wel genoemd CVA (herseninfarct of hersenbloeding) doorgemaakt. De gevolgen van een beroerte zijn vaak groot en hebben voor u vaak grote gevolgen. Maartje heeft hiervoor een speciaal revalidatieprogramma.

Maartje werkt hierbij nauw samen met de regionale ziekenhuizen en revalidatiecentrum Roessingh. Deze samenwerking is voor u van belang omdat de verschillende behandelmogelijkheden hierdoor goed op elkaar afgestemd worden. 

Wat houdt de behandeling in?

De meeste mensen worden na een beroerte opgenomen in het ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis kunt u worden opgenomen op onze revalidatieafdeling. Om wachttijden te voorkomen en de zorg en behandeling van u zo goed mogelijk te laten aansluiten op de zorg van het ziekenhuis hebben wij heldere afspraken gemaakt met de ziekenhuizen.

Vervolgens gaan wij samen met u werken aan een zo snel en optimaal mogelijk herstel en terugkeer naar huis. Er wordt, in overleg met u, allereerst een behandelplan opgesteld waarin de doelen van de behandeling worden vastgelegd. In dit behandelplan wordt ook vastgelegd welke behandelingen u gaat volgen, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Uw behandeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van de revalidatieafdeling. Het revalidatieteam zal regelmatig met elkaar en met u de behandeling en het verloop van de behandeling bespreken. Indien mogelijk en/of noodzakelijk wordt er met u overlegd om de behandeling buiten de revalidatieafdeling verder af te ronden, bijvoorbeeld via dagbehandeling of in de thuissituatie onder begeleiding van ons Maartje thuiszorg en onze Maartje behandelaren. 

Uw behandelteam

Het revalidatiebehandelteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden, de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Indien noodzakelijk kunt u gebruik maken van sociale begeleiding door het maatschappelijk werk, advies bij voedingsproblemen door onze diëtiste en bij spraak- of slikstoornissen van onze logopedist. Tijdens uw revalidatie krijgt u dus met verschillende behandelaren en zorgverleners te maken. Het revalidatieteam zal regelmatig met elkaar en met u de behandeling bespreken. Onze visie “heel de mens” loopt als een rode draad door uw opname. Dat betekent dat uw revalidatie zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven en dat wij verder kijken dan uw ziekte of handicap alleen. Wij bieden dan ook naast de individuele therapie andere mogelijkheden om uw vitaliteit te ondersteunen en uw herstel te bevorderen. Denk hierbij een alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en zelfstandig actief zijn in de keuken.

Eén vast aanspreekpunt

Tijdens de gehele revalidatiebehandeling heeft u bij ons een vast aanspreekpunt; dat is uw contactverpleegkundige. Uw contactverpleegkundige is samen met u verantwoordelijk voor uw zorgleefplan. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen. 
Bekijk hier de folder Revalidatie na een beroerte