a - a a +

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvisering , logopedie en psycholoog: Het is niet noodzakelijk een verwijzing van uw (huis)-arts te hebben voor een behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste of psycholoog. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. Voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een (huis-)arts nodig.
Ondanks dat onze logopedisten Direct Toegankelijk-gecertificeerd zijn, is een verwijzing vaak wel nodig en wenselijk.

Verwijzing specialist ouderengeneeskunde:
Vraag altijd een verwijzing aan uw huisarts of medisch specialist. 

Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor uw persoonlijke situatie

Vergoeding fysiotherapie: Behandelingen door een fysiotherapeut worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Hebt u een behandelindicatie die voorkomt op de chronische lijst dan moet u een verwijzing hebben ontvangen van een huisarts/specialist. Bij een chronische indicatie geldt dat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden mits deze voldoende dekking geeft. Zo niet dan komen deze behandelingen voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling is er vergoeding uit de basisverzekering. Bij vergoeding uit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Voor jongeren onder de 18 jaar worden 18 behandelingen (kinder-)fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Onder de 18 jaar wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Zijn meer behandelingen nodig dan 18 behandelingen per kalenderjaar dan is vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering.
 
Vergoeding ergotherapie, dieetadvisering en logopedie: Behandelingen ergotherapie, dieetadvisering worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierop is het eigen risico van toepassing. Vanuit de basisverzekering heeft u, per kalenderjaar, recht op 10 uur ergotherapie, 3 uur dieetadvisering en onbeperkte vergoeding logopedie. Vanuit sommige aanvullende verzekeringen is het mogelijk nog extra vergoeding te krijgen. Raadpleeg daarvoor uw polis.

Vergoeding GGZ (psycholoog):
De behandelingen bij de psycholoog worden vergoed via de basisverzekering. Er is geen eigen bijdrage maar het eigen risico is wel van toepassing. We hebben een contract met zorgverzekeraar Menzis, de declaraties van deze behandelingen worden rechtstreeks ingediend bij Menzis. Met de overige zorgverzekeraars is geen contract. De rekeningen worden naar de cliënt gestuurd die deze kan declareren bij de zorgverzekeraar. Het marktconforme tarief wordt dan aan de cliënt vergoed.

Vergoeding specialist ouderengeneeskunde: 
De behandeling wordt vergoed:
- bij patiënten met een Wlz indicatie vanuit de Wet langdurige zorg;
- bij alle anderen door de zorgverzekeraar; dit heeft gevolgen voor het eigen risico. 

Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor uw persoonlijke situatie.

Fysiotherapie:

Dieetadvisering, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie:

Psychologie: