a - a a +

Wijkteams thuiszorg

Maartje werkt plaats- en wijkgericht. Zo is er per plaats een vast wijkteam actief. Op deze manier zorgen we ervoor dat u steeds zoveel mogelijk bekende gezichten ziet.

De wijkteams hebben hun eigen wijkverpleegkundigen. Onze wijkverpleegkundigen zijn steeds de spil in uw zorg.