a - a a +

Kinderfysiotherapie


Voor wie?
Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal lijkt dat vanzelf te gaan, maar bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling trager of wijkt het af van het gebruikelijke.
De kinderfysiotherapeut kan dan helpen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, of de kinderfysiotherapeut kan deze kinderen helpen om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.
De kinderfysiotherapeut is de specialist op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar.

Mogelijke problemen waarbij je aan kinderfysiotherapie kunt denken:

Baby’s, peuters:

 • Voorkeurshouding
 • schedelafplatting
 • onrust
 • veel huilen
 • overstrekken
 • vertraagde motorische ontwikkeling, bv. laat met kruipen, rollen, lopen
 • weinig krachtslap

Schoolgaande kinderen:

 • angst om te bewegen
 • veelvuldig vallen
 • struikelen
 • opvallende manier van lopen, bv tenenloop
 • moeite met vaardigheden als knippen, plakken, kleuren, schrijven
 • problemen met de gym, buiten spelen, sporten
 • conditieproblemen
 • nek-rug-hoofdpijnklachten
 • houdingsproblemen
 • sportblessures

Middelbare scholieren:

 • nek-rug-hoofdpijnklachten
 • houdingsproblemen
 • sportblessures

De kinderfysiotherapeut heeft veel kennis van al deze ontwikkeling gerelateerde problematiek en bezit de vaardigheden om deze kinderen optimaal te begeleiden zodat sporten en bewegen op een goede manier mogelijk blijft zonder klachten. De behandeling bestaat voornamelijk uit oefentherapie, coaching en advisering. De oefentherapie wordt aangeboden op een manier die past bij de leeftijd.

Wilt u een afspraak maken of hebt u andere vragen?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 000 52 05 of via het contactformulier.

Onze kinderfysiotherapeut

 Maria Rutten