a - a a +

Medisch Technisch Handelen team

Maartje beschikt over een team van ervaren verpleegkundigen die 7 keer 24 uur beschikbaar zijn om specialistische verpleegkundige zorg in de thuis situatie te verlenen. De verpleegkundigen beschikken hiervoor over een goed uitgeruste auto met materialen voor spoedsituaties. Naast de gewone verpleegkundige zorg zijn onze medewerkers extra geschoold op het gebied van risicovolle handelingen als infuustherapie, subcutane pijnbestrijding en sondevoeding. Hierdoor kan de zorg ook bij complexe situaties thuis verantwoord gegeven worden.


Ons verpleegkundig team verricht Medisch Technisch Handelen (MTH team) onder verantwoordelijkheid van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde en Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT zorg) onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Vergoeding specialistische verpleging thuis

Er bestaan twee vormen van specialistische verpleging thuis:

 • MTH (medisch technisch handelen), het gaat hierbij om specialistische verpleging door onze verpleegkundigen in uw thuissituatie waarbij uw huisarts de opdrachtgever is. Met betrekking tot de vergoeding van deze zorg hebben wij met alle verzekeraars afspraken gemaakt. De kosten worden dan ook direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.
 • MSVT (medisch specialistische verpleging thuis); het gaat hier bij om specialistische verpleging door onze verpleegkundigen in uw thuissituatie waarbij uw medisch specialist de opdrachtgever is. Met betrekking tot de vergoeding van deze zorg hebben wij met zorgverzekeraars afspraken gemaakt. . Heeft uw verzekeraar geen overeenkomst met ons afgesloten en u wilt toch gebruik maken van onze zorg dan kan dat natuurlijk. Wij sturen dan de factuur naar u en deze declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen krijgt u dan maximaal het door de overheid vastgestelde tarief vergoed.

Hebt u vragen of uw hulp vergoed wordt? Neem dan contact met ons op of vraag dit na bij uw ziektekostenverzekeraar.

Ons team is bereikbaar 7 keer 24 uur via 053 537 55 55. Of rechtstreeks op 06 21 58 62 01. Een aanvraag kan ook ingediend worden per mail via MTHteam@zorggroepsintmaarten.nl

Klik hier voor een uitvoeringsverzoek MSVT of MTH Zorg 

De volgende hoog complexe handelingen zijn mogelijk: 

 • Inzetten/starten medicatietoediening via een pomp
 • Toedienen of aansluiten intraveneuze medicatie
 • Inbrengen perifere katheter
 • Aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie per infuus
 • Aansluiten en afkoppelen infuuspomp
 • Aanprikken PAC
 • Afsluiten medicatie, flushen, heparine slot
 • Verzorging insteekplaats
 • TPV aan en afkoppelen
 • Bereiden medicatie
 • Uitzuigen trachea en mondkeelholte
 • Verwisselen buitencanule tracheastoma
 • Drainage maag

De volgende laag complexe handelingen worden door ons bij u thuis uitgevoerd:

 • Wondzorg
 • Aanleggen druk/steunverbanden
 • VAC therapie
 • Spoelen van drain/katheter
 • Compressief zwachtelen
 • Stomazorg
 • Inbrengen en verwisselen PEG sonde
 • Subcutane injecties