a - a a +

Medisch Technisch Handelen team - Specialistische verpleegkundige zorg bij u thuis

Ook als u thuis specialistische verpleegkundige zorg nodig hebt, kunt u rekenen op Zorggroep Sint Maarten. Ons Medisch Technisch Handelen (MTH)-team staat in Noordoost-Twente 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar. We leveren deze dienstverlening vanuit ons label Maartje.

Voor verwijzers
Neem voor meer informatie contact op met het MTH-team via: 

T. 06 21 58 62 01  of vul het uit uitvoeringsverzoek in: 

Uitvoeringsverzoek MTH zorg

Voor wie is deze specialistische thuiszorg bedoeld?

De huisarts of medisch specialist kan het MTH-team van Maartje inschakelen bij uiteenlopende specialistische verpleegkundige vraagstukken zoals:

 • inzet medicatietoediening via een pomp
 • toedienen intraveneuze medicatie
 • aansluiten en afkoppelen van een infuuspomp
 • bereiden medicatie
 • specialistische wondverzorging waaronder VAC-therapie
 • plaatsing en wisseling verschillende katheters
 • drain-zorg
 • palliatieve zorg
 • venflon plaatsing (t.b.v. euthanasiewens)
 • advies complexe zorg

Over het MTH-team

Het MTH-team bestaat uit goed geschoolde verpleegkundigen die extra opgeleid zijn om thuis specialistische verpleegkundige handelingen te verrichten. “MTH-zorg is erg mooi en waardevol om te bieden”, vertelt teamcoach Brenda Spenkelink. “Mensen kunnen in hun eigen omgeving specialistische zorg ontvangen, waarvoor ze anders opgenomen moeten worden in een ziekenhuis of bijvoorbeeld een hospice. Het is erg bijzonder om betrokken te zijn bij het afscheid van een dierbare en de mogelijkheid te hebben om de laatste dagen van iemand betekenisvol af te kunnen sluiten. Maar ook zien wij zieke mensen juist opknappen en weer de dagelijkse gang van zaken oppakken. Deze afwisseling en het persoonlijke contact met mensen maakt het werk erg bijzonder en uitdagend”, aldus de teamcoach die aangeeft veel waarde te hechten aan dit persoonlijke contact met de mensen. “Wij komen niet alleen voor de specialistische handeling, maar voor ‘heel de mens’. We kijken in onze dienstverlening altijd naar de mens als geheel.”

 

Vergoeding

Deze specialistische zorg wordt op verwijzing van uw huisarts of specialist vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Wij hebben hierover met diverse verzekeraars afspraken gemaakt. Uiteraard kunt u te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over de vergoeding door uw verzekeraar of natuurlijk rechtstreeks contact zoeken met uw zorgverzekeraar.

De volgende complexe handelingen zijn mogelijk:

 • inzetten/starten medicatietoediening via een pomp
 • toedienen of aansluiten intraveneuze medicatie
 • inbrengen perifere katheter
 • aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie per infuus
 • aansluiten en afkoppelen infuuspomp
 • aanprikken PAC
 • afsluiten medicatie, flushen, heparine slot
 • verzorging insteekplaats en verschillende toedieningswegen, PICC/CVK/Midline
 • TPV aan en afkoppelen
 • bereiden medicatie
 • Longdrainage
 • uitzuigen trachea en mondkeelholte
 • drainage maag
 • wondzorg
 • VAC therapie
 • spoelen ven verzorgen van drain/katheter
 • stomazorg
 • inbrengen en verwisselen verschillende katheters en sondes
 • subcutane injecties
 • palliatieve zorg
 • laagdrempelig advies verpleegkundige handelingen
Voor verwijzers
Neem voor meer informatie contact op met het MTH-team via: 

T. 06 21 58 62 01  of vul het uit uitvoeringsverzoek in: 

Uitvoeringsverzoek MTH zorg