a - a a +
Als direct ontslag naar huis na een ziekenhuisopname nog niet mogelijk is, bent u van harte welkom op de Maartje revalidatie-afdeling. 
Door goede afspraken met de ziekenhuizen in de regio starten we zo snel mogelijk met uw revalidatieprogramma. In overleg met u wordt een behandelplan vastgesteld, waarin de doelen van uw behandeling worden vastgelegd. Ook wordt bepaald wélke behandelingen u gaat volgen. Uw behandeling heeft plaats onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Het multidisciplinaire team zal regelmatig, zowel onderling als met u, het verloop van uw behandeling bespreken. Doordat Maartje ook thuisbehandeling en thuiszorg biedt kunnen we u goede nazorg aanbieden na uw opname.

Uw behandelteam

Het behandelteam van Maartje bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden, de specialist ouderengeneeskunde, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Desgewenst kan er ook een psycholoog, logopedist of diëtist worden ingeschakeld. Bovendien blijft u onder controle staan van uw behandelend specialist in het ziekenhuis.

Eén vast aanspreekpunt

Tijdens uw gehele revalidatiebehandeling heeft u bij Maartje revalidatie één vast aanspreekpunt; uw contactverpleegkundige. Uw verpleegkundige is verantwoordelijk voor uw zorgleefplan, zal hier regelmatig met u over spreken en onderhoudt zo nodig ook de contacten met andere medewerkers. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen. 

 Gastvrij

Maartje hecht grote waarde aan gastvrijheid. Daarom beschikt verpleegcentrum Gereia (waarin Maartje revalidatie is gevestigd) over een ruim opgezet restaurant waar u met uw familie bijna altijd terecht kunt. Ook krijgt u tijdens uw revalidatie dagelijks wisselende keuzemenu’s aangeboden. En kunt u kiezen waar en op welk tijdstip u uw warme maaltijd wilt gebruiken. 


Revalidatie

Bezoektijden

De bezoekregeling tijdens de COVID periode wordt u in het opname gesprek medegedeeld. Let op, deze wijkt af van de standaard bezoekregeling van het verpleeghuis! Wilt u op bezoek komen en bent u niet op de hoogte? Dan verzoeken we u eerst contact op te nemen met de familie of mantelzorger van de revalidant in verband met het beperkt aantal bezoekers per dag

Extra service

Het is mogelijk om tegen een geringe vergoeding over televisie op uw kamer te beschikken. De afdeling beschikt over wifi punten waar u gratis gebruik kunt maken van draadloos internet.

Rechten en plichten

Overal in Nederland gelden rechten en plichten. Uw volledige rechten en plichten worden beschreven in onze zorgovereenkomst die u na opname aangeboden krijgt. 

Kosten

Uw behandeling en verblijf worden vergoed uit de basisverzekering. Maartje heeft hiertoe met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst gesloten. Voor bepaalde extra services vragen we een vergoeding. 

Heeft u vragen over revalidatie bij Maartje? Neem dan contact met ons op. 
Het telefoonnummer is 053 - 537 55 55 of u stuur een email naar info@maartje.nl