a - a a +

PsychologieLet op: Vanaf 1 januari 2019 gaan de psychologen van Maartje zich volledig richten op de psychologische behandeling van en zorg voor ouderen. Mensen vanaf 65 jaar kunnen bij onze psychologen terecht als er problemen zijn op het gebied van stemming en depressie, angst, verwerkingsproblemen met betrekking tot bv. lichamelijke/geestelijke achteruitgang of rouwproblematiek. Ook kunnen onze psychologen neuropsychologische diagnostiek bij geheugenklachten verrichten bij mensen die niet in aanmerking komen voor onderzoek op de geheugenpolikliniek. Cliënten kunnen thuis worden bezocht.
Deze vorm van psychologische hulp valt niet onder de GBGGZ (zorgverzekeringswet.) Er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig.
 

 

Ieder mens heeft in zijn of haar leven wel eens een moeilijke periode. Vaak kom je daar met de ondersteuning van familie en vrienden wel weer uit, maar soms is dat niet voldoende en kan de hulp van een psycholoog nodig zijn. De psychologen van Maartje kunnen die hulp snel en doelgericht bieden.

U start uw psychologische behandeling met een uitgebreide kennismaking waarbij wordt geluisterd naar uw persoonlijke verhaal. Samen met de psycholoog brengt u in kaart wat uw probleem is en stelt u vast welke doelen u wilt bereiken.  

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut geeft u meer informatie over de geboden ggz bij Maartje. Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van onze eerstelijns psychologen.

Wilt u een afspraak maken of hebt u andere vragen?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 000 52 05 of via het contactformulier.
De psychologen van Maartje kennen geen wachttijd en een eerste afspraak kan bijna altijd binnen twee weken worden gemaakt.


------------
Deel uw mening over 
Maartje Behandeling
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland