a - a a +

Ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Maartje Behandelcentrum heeft de beschikking over een team van specialisten ouderengeneeskunde.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen?
Een specialist ouderengeneeskunde onderzoekt uw gezondheid, uw leefsituatie en uw omgeving. Hij/zij beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Waar mogelijk verzorgt hij/zij zelf de behandeling. Waar nodig adviseert hij/zij over de zorg door anderen.

Gevolgen voor uw leven
Een specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar uw ziekte(n), maar óók naar de gevolgen ervan. Wat betekenen uw gezondheidsproblemen voor uw dagelijks leven en voor uw omgeving? Wat zijn uw wensen, wat is haalbaar? Welke zorg houdt uw 'beperkingen' zo klein mogelijk?

Lijn in uw behandeling en zorg
Eén van de taken van een specialist ouderengeneeskunde is het coördineren van de behandeling en zorg die u ontvangt. Veel ouderen en chronisch zieken hebben te maken met verschillende artsen en zorgverleners. In het zorgbehandelplan is aandacht voor alle gevolgen van de ziekte(n) en de kwaliteit van leven, tevens staan de afspraken over de behandeling en de rol van zorgverleners erin vermeld.

Uw wensen centraal
Een specialist ouderengeneeskundige schenkt veel aandacht aan de kwaliteit van het leven van een patiënt. Hij/zij volgt u langdurig waardoor hij/zij kan nagaan of de zorg u helpt optimaal volgens uw eigen wensen te leven. Een specialist ouderengeneeskundige overlegt met u over het verloop van uw ziekt(n) op de langere termijn. Zijn er levensvragen die u bezighouden? Overweegt u af te zien van een bepaalde behandeling?

Vergoeding
De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar met inachtneming van het eigen risico. Voor patiënten met een indicatiestelling Wet langdurige zorg worden de kosten vanuit deze wet vergoed. 

Afspraak maken?
In principe kan elke oudere of chronisch zieke met ingewikkelde gezondheidsproblemen een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde. Veelal worden patiënten door hun huisarts verwezen naar een specialist ouderengeneeskunde. U kunt ook zelf contact met ons opnemen. Wij zorgen dan voor afstemming met uw huisarts.

Wilt u een afspraak maken of hebt u andere vragen?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 000 52 05 of via het contactformulier.

------------
Deel uw mening over
Maartje Behandeling

------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland