a - a a +

Ergotherapie bij dementie


EDOMAH staat voor: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis.

Ergotherapeuten die werkzaam zijn met ouderen met dementie krijgen vaak te maken met complexe problematiek. Veel ouderen met dementie wonen nog thuis dankzij de hulp van hun partner, andere betrokken familieleden of mensen in hun naaste omgeving – de mantelzorgers.
De oudere met dementie en de mantelzorger staan beiden centraal binnen de ergotherapeutische behandeling. De mantelzorger kan daarbij zowel gezien worden in de rol van begeleider als in de rol van cliënt.

De behandeling vindt aan huis plaats omdat ouderen met dementie doorgaans moeite hebben met het toepassen van vaardigheden in een andere omgeving (generaliseren). Daarnaast is de ergotherapeut, door aan huis te behandelen, in de mogelijkheid om gebruik te maken van oude gewoonten en routines van de oudere met dementie en ter plaatse te kijken naar mogelijkheden om de activiteit en /of de omgeving aan te passen.

Het EDOMAH behandelprogramma is ontwikkeld op basis van praktijk, literatuur en onderzoek, en is uitgebreid geëvalueerd. In een gerandomiseerd effectonderzoek is het programma effectief bevonden (Graff et al, 2006, 2007, 2008).


 

 

Wilt u een afspraak maken of hebt u andere vragen?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 000 52 05 of via het contactformulier.

Onze ergotherapeut

 
 Mariëlle Hammer  Inge van Essen Ivy Pot 

------------
Deel uw mening over 
Maartje Behandeling
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland