a - a a +

Terminale zorg

Als behandeling niet meer goed mogelijk is wordt het bestrijden van klachten steeds belangrijker. Terminale zorg, is er om ook de laatste levensfase in de thuissituatie te kunnen doorbrengen. Bij terminale zorg besteden medewerkers van Maartje hier extra aandacht aan. Als het noodzakelijk is, worden extra verpleegkundigen ingezet voor wondbehandeling of pijnbestrijding. Verder kan tijdens terminale zorg worden teruggevallen op onze geschoolde specialisten ouderengeneeskunde.

Maartje heeft 7 dagen per week, 24 uur per dag de beschikking over ervaren verpleegkundigen die in de thuissituatie verpleegkundige zorg kunnen bieden tijdens palliatieve zorg.

Meer weten over terminale zorg?

Voor meer informatie neemt u gerust contact op via ons telefoonnummer: 053 537 55 55 of via info@maartje.nl.