a - a a +

Ketenzorg dementie

Middels ketenzorg dementie werken zorginstellingen in Twente samen om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Zorggroep Sint Maarten is verantwoordelijk voor de zorgketen voor mensen met dementie in Noordoost-Twente. Medewerkers van Maartje werken binnen de geheugenpolikliniek waar mensen met vermoeden op een dementie onderzocht worden. Verder zijn een aantal medewerkers van Maartje werkzaam als casemanager voor ketenzorg dementie. Casemanagers zijn extra opgeleide verpleegkundigen die mensen met dementie in de thuissituatie begeleiden. Ook werken er bij Maartje extra in de begeleiding van mensen met dementie opgeleide verzorgende. Op deze manier proberen we juist voor mensen met een dementie die thuis wonen de meest optimale zorg te bieden, zodat zo lang mogelijk thuis wonen haalbaar blijft.

Meer informatie over ketenzorg dementie?

Meer weten over ketenzorg dementie in Noordoost-Twente? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 088-0005288.