a - a a +

Dementie

Dementie is de verzamelnaam voor aandoeningen van de hersenen die op latere leeftijd zijn ontstaan. Het gaat dan om aandoeningen die het geheugen aantasten maar ook andere hersenfuncties kunnen belemmeren zoals het handelen of gedrag.

Vormen van dementie

Er bestaan meerdere vormen van dementie. Veel voorkomend en meest bekend is de ziekte van Alzheimer. Hierbij ontstaan in de hersenen een vermindering van functioneren van hersencellen waardoor de klachten geleidelijk ontstaan. De ziekte van Alzheimer geeft steeds meer verschijnselen die geleidelijk in de tijd toenemen. Op dit moment is er nog geen echte behandeling voor de ziekte van Alzheimer; wel bestaan er geneesmiddelen die bij sommige mensen een vertraging van de achteruitgang geven.

Een andere vorm van dementie is de vasculaire dementie. Bij deze vorm van dementie zijn er door bloedvat of hartproblemen kleine infarctjes in de hersenen ontstaan. Deze littekens kunnen de normale werking van de hersenen verstoren waardoor er ook geheugen en andere problemen kunnen optreden. Bij mensen met een vasculaire dementie is het beloop vaak minder geleidelijk dan bij de ziekte van Alzheimer. Goede en slechtere periodes wisselen elkaar af en ook is er binnen een dag vaak een wisselend functioneren. De oorzaak van deze vorm van dementie heeft meestal te maken met de conditie van hart en bloedvaten, hoge bloeddruk of suikerziekte. De behandeling is er dan ook op gericht om zoveel mogelijk nieuwe infarctjes in de hersenen te voorkomen.

In een aantal situaties is er bij mensen sprake van een mengbeeld waarbij er sprake is van de ziekte van Alzheimer en vaatproblemen. Ook zijn er andere vormen van dementie bijvoorbeeld een dementie bij de ziekte van Parkinson of de z.g. frontotemporale dementie. Bij deze laatste staan gedragsproblemen vaak meer op de voorgrond.

Onderzoek door Maartje

Onderzoek van mensen met een vermoeden op dementie vindt plaats op de geheugenpolikliniek van Maartje. Het onderzoek is multidisciplinair van aard; dat betekent dat verschillende behandelaren onderzoek doen; dit kan zijn de neuroloog, de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de maatschappelijk werker. Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het onderzoeken of er geen andere aandoeningen zijn die ook geheugenproblemen  kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan schildklierproblemen, depressie of vitamine tekorten

Meer informatie over dementie?

Meer weten over onze zorg voor mensen met dementie of het onderzoek op de geheugenpolikliniek? Neem dan contact met ons op.