a - a a +

Oncologische fysiotherapie

Kanker en daarna…..

Het leven staat op zijn kop. Direct na de diagnose komt de toekomst er ineens anders uit te zien. Voor jezelf, maar ook voor je gezin, familie, collega`s, je omgeving. Bestaande plannen vervallen compleet of worden op zijn minst langdurig uitgesteld. Alles is er nu op gericht om deze ziekte de baas te worden.

Naast lichamelijke klachten spelen in het ziekteproces ook psychische en sociale factoren een belangrijke rol. Dat ervaren we ook in onze dagelijkse praktijk en daarom is in dit speciale zorgpakket volop ruimte gemaakt voor deze bijzondere aspecten van het ziek zijn. Het maakt bij ons integraal onderdeel uit van het totale plan van aanpak binnen onze oncologische fysiotherapeutische zorg.

Beperkingen bestrijden
Na de diagnose door de specialist vindt in het ziekenhuis een eerste behandeling plaats. Dan volgt ook bij ons de medische intake en zal onze oncologische fysiotherapeut in overleg met de specialist vooral helpen bij het beperken en het bestrijden van veel bijkomende verschijnselen als vermoeidheid, verminderde spierkracht, vertrouwen in eigen lichaam en algehele vermindering van belastbaarheid. De oncologisch fysiotherapeut bespreekt de eventuele andere klachten, maakt ze bespreekbaar en zal waar nodig helpen bij het benaderen van de juiste disciplines of specialismen. Er zal samen met u een behandelplan op maat gemaakt worden.

Herstel, herwinnen en hervatten
In de periode na de eerste behandeling (de herstelfase) gaat het om het herwinnen van de beweeglijkheid, conditieverbetering en hulp bij het hervatten van het werk en sport. Maar het gaat nu ook om het herwinnen van het zelfvertrouwen, de kwaliteit van leven en het hervatten van de dagelijkse routine. Zo bieden we in dit zorgpakket in alle fases van de ziekte vanaf de eerste behandeling een volledig op elkaar afgestemde, professionele begeleiding.

Als kanker blijft
Soms is genezen van kanker helaas niet meer mogelijk. Kanker krijgt dan meer een chronisch karakter. Dit heeft natuurlijk allerlei ingrijpende- en vaak blijvende gevolgen voor uzelf en uw omgeving. Ook hier biedt deze nieuwe zorgcombinatie verlichting door intensieve fysieke en psychologische begeleiding.

Oncologische fysiotherapie in het Maartje Behandelcentrum wordt gegeven op afspraak.