a - a a +

Medisch Technisch Handelen team

 

Maartje beschikt over een team van ervaren verpleegkundigen die 7 keer 24 uur beschikbaar zijn om specialistische verpleegkundige zorg in de thuis situatie te verlenen. De verpleegkundigen beschikken hiervoor over een goed uitgeruste auto met materialen voor spoedsituaties. Naast de gewone verpleegkundige zorg zijn onze medewerkers extra geschoold op het gebied van risicovolle handelingen als infuustherapie, subcutane pijnbestrijding en tracheazorg. Hierdoor kan de zorg ook bij complexe situaties thuis verantwoord gegeven worden.

Ons verpleegkundig team verricht Medisch Technisch Handelen (MTH) onder verantwoordelijkheid van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist (MSVT zorg).

Vergoeding specialistische verpleging thuis

Er bestaan twee vormen van specialistische verpleging thuis:

 • MTH (medisch technisch handelen), het gaat hierbij om specialistische verpleging door onze verpleegkundigen in uw thuissituatie waarbij uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde de opdrachtgever is. Met betrekking tot de vergoeding van deze zorg hebben wij met alle verzekeraars afspraken gemaakt. De kosten worden dan ook direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.
 • MSVT (medisch specialistische verpleging thuis); het gaat hier bij om specialistische verpleging door onze verpleegkundigen in uw thuissituatie waarbij uw medisch specialist de opdrachtgever is. Met betrekking tot de vergoeding van deze zorg hebben wij met zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hier. Heeft uw verzekeraar geen overeenkomst met ons afgesloten en u wilt toch gebruik maken van onze zorg dan kan dat natuurlijk. Wij sturen dan de factuur naar u en deze declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen krijgt u dan maximaal het door de overheid vastgestelde tarief vergoed.

Hebt u vragen of uw hulp vergoed wordt? Neem dan contact met ons op of vraag dit na bij uw ziektekostenverzekeraar.

Ons team is bereikbaar 7 keer 24 uur via 053 537 55 55. Of rechtstreeks op 06 21 58 62 01. Een aanvraag kan ook ingediend worden per mail via MTHteam@zorggroepsintmaarten.nl.

Klik hier voor een uitvoeringsverzoek aanmelding MSVT of MTH zorg

De volgende hoog complexe handelingen zijn mogelijk: 

 • Inzetten/starten medicatietoediening via een pomp
 • Toedienen of aansluiten intraveneuze medicatie
 • Inbrengen perifere katheter
 • Aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie per infuus
 • Verzorgen pomp/wisselen cassette en lijnen
 • Verzorgen PAC/CVC/PICC
 • Afsluiten medicatie, flushen, heparine slot
 • TPV aan en afkoppelen, TPV voeding klaarmaken 
 • Bereiden medicatie
 • Planbare zorg van uitzuigen trachea en mondkeelholte
 • Verwisselen binnencanule tracheastoma 

De volgende laag complexe handelingen worden door ons bij u thuis uitgevoerd:

 • Specialistische wondzorg waar onder VAC therapie
 • Aanprikken PAC
 • Verwijderen PICC/CVC (mits geen bloedverdunners)
 • Spoelen en verzorgen van drain/katheter
 • Epidurale zorg
 • Inbrengen neusmaagsonde, blaaskatheters
 • Inbrengen peritoneaal sonde (PEG, Mickey, Supra-pup)
 • Subcutane im en iv injecties
 • Zorg rondom duodopa pomp

Bekijk hier de folder Verpleegkundige Technisch Handelen team


    

 

------------
Deel uw mening over 
Maartje Thuiszorg
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland