a - a a +

Informatie voor huisarts en specialist

Wij bieden vanuit verschillende vestigingen in Twente de volgende behandelingen aan:

 • Dieetadvisering (ook DBC's CVRM,COPD en Diabetes Mellitus)
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Geriatrische fysiotherapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Zwangerschapsgymnastiek en babymassage
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Logopedie
 • Psychologie
 • Consulten en advies ouderengeneeskunde (verwijzing noodzakelijk)
 • Valpolikliniek (verwijzing noodzakelijk)
 • Geheugenpolikliniek (verwijzing noodzakelijk)

Wij werken met goed opgeleide en BIG geregistreerde behandelaren die zijn ingeschreven in de verschillende kwaliteitsregisters van de betreffende beroepsgroepen. Voor verwijzing kunt u gebruik maken van het verwijsformulier.

Behandeling vindt plaats binnen één van onze praktijkruimten of bij de patiënt thuis.

Verwijzing (para)medisch

Valpolikliniek

De valpolikliniek verricht multidisciplinair onderzoek bij cliënten met een valverleden of angst om te vallen. Het onderzoek vindt plaats binnen het behandelcentrum in Losser en duurt een dagdeel. Naast algemeen geriatrisch onderzoek vindt onderzoek plaats door een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Voor het onderzoek is een verwijzing noodzakelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van het verwijsformulier.

Verwijzing Valpoli

Geheugenpolikliniek

In samenwerking met de afdeling neurologie van ZGT Hengelo wordt vormgegeven aan een multidisciplinaire Geheugenpolikliniek. Het onderzoek bestaat uit algemeen geriatrisch onderzoek, psychosociaal onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en afhankelijk van de problematiek neurologisch onderzoek en beeldvormend onderzoek (CT scan). Het onderzoek vindt deels plaats in Hengelo en deels in ons behandelcentrum in Losser. Voor het onderzoek is een verwijzing noodzakelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van het verwijsformulier.

Verwijzing Geheugenpoli

Thuiszorg

Maartje biedt allround thuiszorg in Twente. Maartje werkt met kleinschalige teams met een vaste wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige fungeert als spil in de zorg en behandeling en onderhoudt ook de contacten met u als huisarts of specialist.

Wijkverpleging

De wijkverpleegkundigen van Maartje zijn te bereiken via het e-mailadres TZ_Maartje_wijkverpleegkundigen@zorggroepsintmaarten.nl
of via het telefoonnummer 053 - 537 55 55.

Contactinformatie over onze wijkverpleegkundigen van een specifieke locatie kunt u vinden via http://www.maartje.nl/thuiszorg/wijkteams