a - a a +

Ergocoaches

Ergocoaches in de zorg worden door Maartje behandelaren getraind en optimaal toegerust om hun taak binnen thuiszorg, zorgcentra en verpleegcentra optimaal te kunnen uitoefenen.