a - a a +

Maartje Enschede

Let op: Maartje Thuiszorg heeft besloten haar dienstverlening in de stad Enschede per 1 juli a.s. te beëindigen en zich verder te concentreren op de kernregio’s in Twente. Dit besluit is met grote zorg genomen en alle betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de continuïteit van de zorgverlening voor onze cliënten in Enschede gewaarborgd blijft. Dat betekent dat onze wijkverpleegkundigen samen met hen kijken naar een geschikte Enschedese zorgaanbieder die de zorgverlening kan overnemen. 

Voor vragen:

 

T 053 - 537 55 80 (op werkdagen van 09:00 - 17.00 uur) 
M info@maartje.nl