a - a a +

Waar kan in terecht met vragen?

Het ministerie van VWS heeft een helpdesk waar iedereen met vragen over de veranderingen in de zorg terecht kan. Deze helpdesk kan antwoord geven op algemene vragen van cliënten. Bij uw gemeente kunt u  terecht met vragen over uw situatie. Bij uw zorgverzekeraar kan dat vanaf oktober 2014. De website hoeverandertmijnzorg.nl bevat ook veel gestelde vragen over de veranderingen in de langdurige zorg, de Wmo, de Zvw en de GGZ.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw wijkverpleegkundige van Maartje. De cliëntenraad van Maartje kan u ook behulpzaam zijn bij vragen de cliëntenraad is bereikbaar via telefoonnummer 053 537 55 45.